Obezita

Jak se měří BODY MASS INDEX (BMI) ?

Obezita je definována jako nadbytek tělesného tuku vzhledem ke svalové hmotě. A to jak z hlediska absolutního množství, tak z hlediska rozdělení do jednotlivých partií těla.Rozložení tělesného tuku lze zjišťovat různými metodami. Mezi tyto metody patří např. měření tloušťky kožní řasy, vztah mezi obvodem pasu a obvodem boků nebo použití sofistikovanějších metod jako je ultrazvuk, CT sken a MRI.

Index tělesné hmotnosti neboli BMI je považován za nejrozšířenější a nejsnadněji použitelnou metodu pro zjištění přítomnosti nadbytku tělesného tuku.


BMI se vypočítá podle vzorce:

BMI = tělesná váha(kg) / tělesná výška2 (m)
např. člověk s váhou 80 kg a výškou 183 cm si BMI vypočítá podle uvedeného vzorce takto:

BMI = 80 / 1,832 = 23,89


Hmotnostní hranice jednotlivých kategorií BMI:

PODVÁHA: BMI < 18,5 
NORMÁLNÍ VÁHA:  18,5 – 24,9 
NADVÁHA: 25 – 29,9 
OBEZITA: BMI > 30

Existují ovšem rozdíly mezi pohlavími. Stejná hodnota BMI u mužů a žen značí vyšší procento tělesného tuku právě u žen. Taktéž, starší lidi mají více tělesného tuku než mladší.Oproti tomu sportovci, zejména vzpěrači mohou vážit více, protože mají dobře vypracovanou svalovou hmotu.


Faktory vedoucí k obezitě:

Obezita je způsobena nadměrným energetickým příjmem (především konzumací tučných a sladkých potravin) a nedostatečnou fyzickou aktivitou. Dalšími příčinami mohou být genetické, zdravotní nebo psychiatrické poruchy.Studie odkazují na několik dalších faktorů, které potenciálně přispívají k nárůstu obezity ve světě.

Jsou to tyto faktory:

  1. nedostatek spánku
  2. endokrinní onemocnění / jedná se hlavně o poruchu funkce štítné žlázy, nadměrnou produkci stresového hormonu kortizolu či dlouhodobou léčbu kortikosteroidy
  3. pokles okolní teploty
  4. snížení počtu kuřáků / je známo, že kouření, ačkoli je velmi nebezpečné, snižuje chuť k jídlu
  5. zvýšení užívaných lékůléky mohou způsobit zvýšení tělesné hmotnosti (např. typické antipsychotika)
  6. nárůst přiměřené hmotnosti v některých skupinách lidí stejné etnické rasy a stejného věku
  7. těhotenství a vyšší věk u žen / riziko obezity u dítěte
  8. výskyt rizikových faktorů pro obezitu předávanou geneticky
  9. přírodní výběr pro vyšší než je průměr BMI